TESLİMAT SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, bir tarafta Virall.net ve diğer tarafta Müşteri Adı Soyadı/Şirket Ünvanı arasında akdedilmiştir.

 1. KONU
  İşbu sözleşmenin konusu, Satıcı tarafından “Virall” markası altında sunulan Canva şablonlarının dijital ortamda teslimi ve satış koşullarının belirlenmesidir.
 2. TESLİMAT
  2.1. Satıcı, Alıcı tarafından sipariş edilen Canva şablonlarını dijital ortamda teslim edecektir.
  2.2. Teslim tarihi, sipariş tarihinden itibaren [Teslim Süresi] iş günüdür.
 3. CAYMA HAKKI
  3.1. Dijital ürün niteliğindeki Canva şablonları için cayma hakkı bulunmamaktadır.
 4. DİĞER HÜKÜMLER
  4.1. İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
  4.2. Sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlık (…) Mahkeme ve İcra Daireleri’nde çözülecektir.

İşbu sözleşme (…) tarihinde taraflarca okunarak iki nüsha halinde imzalanmıştır.

Satıcı Alıcı
[İmza] [İmza]

Bu sözleşme taslağında, dijital ürünler için iade ve cayma hakkı bulunmadığı açıkça belirtilmiştir.