Madde 1 – TARAFLAR
İşbu sözleşme, bir tarafta (Satıcı Firma Adı, İnternet Sitesi, Posta ve e-posta Adresi) (“Satıcı”) ile diğer tarafta (Alıcı Adı Soyadı, Adresi, Tel.No, e-posta Adresi) (“Alıcı”) arasında akdedilmiştir.

Madde 2 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, Satıcı tarafından Virall markası altında sunulan Canva şablonlarının satışı ve teslimi ile ilgili esasların belirlenmesidir.

Madde 3 – SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Canva şablonları dijital ürün niteliğindedir. Şablonlar siparişten sonra internet üzerinden indirilecektir.

Madde 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1. Alıcı, satış konusu mal/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu mal ya da hizmet 30 gün içinde Alıcı’ya teslim edilecektir.

4.3. Bu sözleşmeden kaynaklanan taleplerini, şikâyetlerini Tüketici Mahkemesine ve Tüketici Hakem Heyetine iletebileceklerdir.

Madde 5 – CAYMA HAKKI
Dijital ürün mahiyetindeki Canva şablonları için cayma hakkı bulunmamaktadır.

Madde 6 – ÜCRET İADESİ
Dijital ürün olması nedeniyle Canva şablonlarında iade ve ücret iadesi uygulanmamaktadır.

Madde 7 – CAYMA HAKKI SÜRESİ
Dijital ürün olması nedeniyle cayma hakkı bulunmamaktadır.

Madde 8 – YARARLANILAMAYACAK CAYMA HAKKI
Canva şablonları dijital ürün olduğundan cayma hakkı bulunmamaktadır.

Madde 9 – GENEL HÜKÜMLER
9.1. Bu sözleşmeden doğacakher türlü uyuşmazlıklarda (…) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
9.2. Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda iyi niyet kurallarına uyacak, karşılıklı olarak birbirlerinin haklarına riayet edeceklerdir.

İşbu sözleşme (…/…./….) tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imza altına alınmıştır.

Satıcı Alıcı
(Kaşe, İmza) (İmza)

Bu taslakta MSSHK kapsamında ön bilgilendirme, cayma hakkı vb. tüm yasal şartlar dijital ürün olması sebebiyle cayma hakkı olmadığı belirtilerek düzenlenmiştir.